Dianie v našom zariadení marec 2017 009

Zmodernizovaný výťah v CSS-Lednické Rovne

21.5.2021

Nový výťah uľahčí najmä presun imobilných a ležiacich klientov medzi poschodiami. Umiestnený je v átriovej časti zariadenia, zmestí sa do neho aj užšie prevozné lôžko a obsluhuje 3 poschodia. „Základovú konštrukciu tvorí železobetónová doska na zhutnenom podklade a obvodové múry prístavby sú z tehlového akustického muriva. Prístavba má pultovú strechu, tá je napojená na strechu zariadenia. Výťah je v plnej prevádzke a využívajú ho klienti i personál zariadenia,“ priblížila Beáta Tichá, poverená riadením Odboru investícií a vnútornej prevádzky Úradu TSK. „Neustále pribúda prijímateľov, ktorí sú imobilní. Vďaka novému výťahu sa zlepší ich pohyb po areáli i zvýši bezpečnosť v zariadení,“ povedala riaditeľka CSS – Lednické Rovne Janka Ježová.