Zdravotná starostlivosť

Zaopatrením sa rozumie najmä upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, žehlenie a mangľovanie posteľnej bielizne, pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva, údržba a oprava osobného vybavenia, poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím, ak ich poskytovanie vyžaduje nepriaznivý zdravotný stav klienta.

Výšku úhrady za zaopatrenie určil Trenčiansky samosprávny kraj vo Všeobecne záväznom nariadení.