Oznámenie o zmene opatrení v súvislosti s ochorením COVID - 19