Deň otvorených dverí 2016 (4)

Rôzne

Zmodernizovaný výťah v CSS-Lednické Rovne

21.5.2021
Trenčianska župa pokračuje v debarierizácii zariadení sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti. Viac ako 145 tisíc eur investovala do prístavby s výťahom v Centre sociálnych služieb (CSS) v Lednických Rovniach.