Spolupráca s verejnosťou

  1. Spolupráca s ostatnými zariadeniami sociálnych služieb (napr. Deň radosti v DSS Nosice, Súťaž vo varení halušiek v CSS Kolonky, Trenčiansky Omar v CSS Sloven,...) 
  2. Príprava kultúrnych programov a vystúpení v spolupráci s MŠ a ZŠ Lednické Rovne
  3. Spolupráca s dobrovoľníckými organizáciami, dobrovoľníkmi (Vianočná pošta, darčeky na Vianoce - koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok)
  4. Kontakt so sponzormi
  5. Spolupráca s orgánmi verejnej správy