Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov CSS- Lednické Rovne zverejňuje priemerne ekonomicky oprávnené náklady za poskytovanú sociálnu službu v danom roku.