Voľnočasové aktivity

Pri realizácii voľnočasových aktivít sa využívajú dve formy:

a) organizované - krúžková činnosť zameraná na rozvoj zručností a schopností,

  • kultúrno – spoločenská činnosť rôzne výročia, sviatky,
  • športovo – rekreačná činnosť,
  • záujmové pracovné zameranie (zamerané na uspokojovanie prevažne vlastných potrieb a vnútorného života).

b) neorganizované - podmienené individuálnymi, subjektívnymi predstavami jednotlivcov, zamerané na uspokojovanie vlastných potrieb,

  • oddychovo – pasívna forma (počúvanie hudby, sledovanie masmédií, návšteva kultúrnych podujatí, prechádzky,...),
  • aktívna forma – nácvik pracovných zručností (vyšívanie, štrikovanie, výroba rôznych dekoračných predmetov). 

Súčasťou voľnočasových aktivít sú aj nasledovné terapie, ktoré sa prevádzajú v CSS:

  • Hudobno -pohybové hry a cvičenia sú zamerané na : orientáciu v priestore, na sledovanie charakteristík individuálneho rytmu, psychomotoriky a ostatných psychických a somatických reakcií.
  • Biblioterapia (terapia čítaním kníh) – ide o spoločné čítanie kníh– najmä rozprávok, cestopisov, románov, katolíckych príbehov.