História zariadenia

História zariadenia

CSS – Lednické Rovne zriadil 18.3.1993 ako Domov dôchodcov Okresný úrad Považská Bystrica. Zariadenie sociálnej starostlivosti vzniklo rekonštrukciou pôvodnej bytovej jednotky, ktorú Okresný úrad Považská Bystrica získal bezodplatne od Obecného úradu Lednické Rovne 1.4.1991. Kapacita zariadenia bola 32 miest.

Predmetom činnosti bola starostlivosť o starých a prestárlych občanov s celoročnou prevádzkou, najmä s poskytovaním:

  • ubytovania
  • stravovania
  • zdravotnej starostlivosti
  • kultúrno–spoločenskej činnosti
  • pracovno-liečebnej a rehabilitačnej činnosti

Dňom 1.1.1995 bol Okresným úradom Považská Bystrica zriadený Domov dôchodcov Zubák, ako detašované pracovisko DD Lednické Rovne. Zariadenie vzniklo rekonštrukciou a prístavbou pôvodného domu opatrovateľskej služby. Kapacita zariadenia bola 10 miest.

Krajský úrad v Trenčíne bol od 24.7.1996 novým zriaďovateľom DD Lednické Rovne s vysunutým pracoviskom Zubák. Rekonštrukciou podkrovia DD Lednické Rovne bolo vytvorených 10 nových miest a následne zrušené Detašované pracovisko Zubák. Od 1.7.2000 bolo všetkých 10 obyvateľov umiestnených v DD Lednické Rovne. Budova bola majetkom obce Zubák.

Dňom 1.11.2001 došlo k zmene názvu zariadenia na Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Lednické Rovne.

Novým zriaďovateľom od 1.7.2002 bol Trenčiansky samosprávny kraj zastúpený predsedom samosprávneho kraja Ing. Štefanom Štefancom. DD a DSS plnili svoje poslanie v územnej pôsobnosti TSK. V rámci svojho poslania plnili hlavne tieto úlohy a činnosti:

Poskytovali celoročnú starostlivosť, tj. bývanie, stravovanie, zaopatrenie predovšetkým starým občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie starobného dôchodku a ktorí pre trvalé zmeny zdravotného stavu, duševné poruchy a poruchy správania potrebovali komplexnú starostlivosť, ktorú im nemohli zabezpečiť členovia ich rodiny, ani opatrovateľská služba alebo iné služby sociálnej pomoci.

Dňom 1.9.2009 sa zmenil názov organizácie na Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne. Dodatkom k Organizačnému poriadku s účinnosťou od 1.9.2010 došlo k prerozdeleniu kapacity zariadenia v počte 42 miest nasledovne:

  • v zariadení domov sociálnych služieb - 32 miest
  • v zariadení zariadenie pre seniorov   – 10 miest

Od 1. júla 2002 bolo CSS – Lednické Rovne rozpočtovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja s právnou subjektivitou. Kapacita CSS bola 42 miest.

Od 1.12.2013 došlo k zmene kapacity zariadenia na 40 miest nasledovne:

  • v zariadení domov sociálnych služieb -    4 miest
  • v špecializovanom zariadení               - 36 miest

Naše zariadenie poskytuje celoročnú starostlivosť, tj. ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľskú starostlivosť  občanom,ktorí pre trvalé zmeny zdravotného stavu, duševné poruchy a poruchy správania potrebujú komplexnú starostlivosť, ktorú im nemôžu zabezpečiť členovia ich rodiny, ani opatrovateľská služba alebo iné služby sociálnej pomoci.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30