Spoločensko - kultúrna činnosť a voľnočasové aktivity

Spoločensko-kultúrnu činnosť sa ako zariadenie snažíme zabezpečiť návštevou a spoluprácou s rôznymi organizáciami či osobami, ochotnými prísť do nášho zariadenia. K nim patria napr. ZŠ a MŠ Lednické Rovne, členovia Dobrovoľného hasičského zboru Horenická Hôrka, dychová hudba Medňanka,..... Prídu k nám vždy s perstrým programom pri rôznych príležitostiach, ako je napr. Deň matiek, fašiangová zábava, posedenie k mesiacu úcty k starším a pod. Takisto aj mimo významné sviatky nás vedia potešiť svojou hrou na harmoniku či iné hudobné nástroje rôzni ochotní ľudia, napr. p. Uhliar, Duo MINIMAX,...Organizujeme aj min. 2x za rok spoločnú opekačku, či posedenie pri káve, kedy do nášho zariadenia pozývame PSS a zamestnatncov z okolitých ZSS. 

Našou snahou je samozrejme prijímateľov neobmedzovať len na aktivity v CSS. Sprostredkovávame im čo najviac sociálnych kontaktov a kultúrnych zažítkov aj mimo CSS. Zúčastňujú sa rôznych podujatí a súťaží, ktoré organizujú iné zariadenia sociálnych služieb, napr. Trenčiansky OMAR, Súťaž vo varení bryndzových halušiek,..Takisto sme sa minulý rok zúčastnili aj divadelného predstavenia v KD Lednické Rovne, či účasti na sv. omši v miestnom kostole. Snahou je zapojiť a začleniť PSS do života mimo CSS. 

Voľnočasové aktivity, ktoré denne ponúkame našich PSS odzrkadľujú ich individuálne potreby a záujmy. Medzi pravidelné aktivity patrí:

- čítanie imobilným PSS,

- spoločné modlenie svätého ruženca,

- spoločné, ale aj individuálne jednoduché cviky

- reminiscenčné skupiny

- skupinová validácia pre ľudí s dezorientáciou

- nácvik pracovných zručností

- filmové dopoludnia,...