Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 4/2022

Názov: Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 4/2022
Rok: 2022
Predmet: Živočíšné výrobky, mäso a mäsové výrobky
1. zmluvná strana: Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
2. zmluvná strana: Jakub Ilavský s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 14.12.2022
Dátum zverejnenia: 15.12.2022
Dátum účinnosti: 01.01.2023
Textová verzia: dokumenty/css_lednicke/zmluvy/12_2022/Dodatok č. 1 k RZ č.4_2022.pdf PDF 202,19 kB