Rámcová zmluva č. 4/2023

Názov: Rámcová zmluva č. 4/2023
Rok: 2023
Predmet: Mrazené ryby
1. zmluvná strana: Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 80/10 020 61 Lednické Rovne
2. zmluvná strana: INMEDIA spol. s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen
Dátum uzatvorenia: 03.05.2023
Dátum zverejnenia: 03.05.2023
Dátum účinnosti: 04.05.2023
Textová verzia: dokumenty/css_lednicke/zmluvy/05_2023/RZ42023.pdf PDF 253,32 kB