Rámcová zmluva č. 6/2023

Názov: Rámcová zmluva č. 6/2023
Rok: 2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
1. zmluvná strana: Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 80/10 020 61 Lednické Rovne
2. zmluvná strana: FALCO s.r.o. pred poľom 1600 911 01 Trenčín
Dátum uzatvorenia: 29.05.2023
Dátum zverejnenia: 30.05.2023
Dátum účinnosti: 31.05.2023
Textová verzia: dokumenty/css_lednicke/zmluvy/05_2023/RZ62023.pdf PDF 828,52 kB