Rámcová zmluva č. 9/2023

Názov: Rámcová zmluva č. 9/2023
Rok: 2023
Predmet: Vajcia
1. zmluvná strana: Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
2. zmluvná strana: Janek s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 14.07.2023
Dátum zverejnenia: 14.07.2023
Dátum účinnosti: 15.07.2023
Textová verzia: dokumenty/css_lednicke/zmluvy/07_2023/scan_2023_07_14_12_26_22_729.pdf PDF 559,41 kB