Kúpna zmluva č. 7/2023 na dodávku "30ks nadstavec na šatníkovú skriňu"

Názov: Kúpna zmluva č. 7/2023 na dodávku "30ks nadstavec na šatníkovú skriňu"
Rok: 2023
Predmet: 30ks nadstavec na šatníkovú skriňu
1. zmluvná strana: Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 80/10 020 61 Lednické Rovne
2. zmluvná strana: MEDITECH SK, s.r.o. Okružná 152/50 044 04 Čadca
Dátum uzatvorenia: 02.10.2023
Dátum zverejnenia: 02.10.2023
Dátum účinnosti: 03.10.2023
Textová verzia: dokumenty/css_lednicke/zmluvy/10_2023/Kúpna zmluva č.72023.pdf PDF 130,25 kB