Zmluva č. 2023006-OPP

Názov: Zmluva č. 2023006-OPP
Rok: 2024
Predmet: Vykonávanie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi
1. zmluvná strana: Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
2. zmluvná strana: RGM servis s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 01.01.2024
Dátum zverejnenia: 08.01.2024
Dátum účinnosti: 09.01.2024
Textová verzia: dokumenty/css_lednicke/zmluvy/01_2024/Zmluva č. 2023006 -OPP.pdf PDF 147,93 kB