Rámcová zmluva č. 1/2024

Názov: Rámcová zmluva č. 1/2024
Rok: 2024
Predmet: Mliečne výrobky
1. zmluvná strana: CSS - Lednické Rovne Medňanská 80/10 020 61 Lednické Rovne
2. zmluvná strana: INMEDIA spol. s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen
Dátum uzatvorenia: 03.05.2024
Dátum zverejnenia: 03.05.2024
Dátum účinnosti: 06.05.2024
Fotokópia: dokumenty/css_lednicke/zmluvy/05_2024/Zmluva mliečne výrobky.pdf PDF 392,29 kB