Rámcová zmluva č. 3/2024

Názov: Rámcová zmluva č. 3/2024
Rok: 2024
Predmet: Mrazená zelenina
1. zmluvná strana: CSS- Lednické Rovne Medňanská 80/10 020 61 Lednické Rovne
2. zmluvná strana: INMEDIA spol s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen
Dátum uzatvorenia: 03.05.2024
Dátum zverejnenia: 03.05.2024
Dátum účinnosti: 04.05.2024
Textová verzia: dokumenty/css_lednicke/zmluvy/05_2024/Zmluva mrazená zelenina.pdf PDF 303,62 kB