Rámcová zmluva č. 5/2024

Názov: Rámcová zmluva č. 5/2024
Rok: 2024
Predmet: Hlbokomrazené výrobky
1. zmluvná strana: CSS-Lednické Rovne Medňanská 80/10 020 61 Lednické Rovne
2. zmluvná strana: INMEDIA spol. s.r.o. Námestie SNP č. 11 960 01 Zvolen
Dátum uzatvorenia: 03.05.2024
Dátum zverejnenia: 03.05.2024
Dátum účinnosti: 04.05.2024
Textová verzia: dokumenty/css_lednicke/zmluvy/05_2024/Zmluva hlbokomrazené výrobky.pdf PDF 320,86 kB