Rámcová zmluva č. 7/2024

Názov: Rámcová zmluva č. 7/2024
Rok: 2024
Predmet: Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
1. zmluvná strana: Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 80/10 020 61 Lednické Rovne
2. zmluvná strana: ZELMIX s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 001 Žilina
Dátum uzatvorenia: 11.06.2024
Dátum zverejnenia: 14.06.2024
Dátum účinnosti: 15.06.2024
Textová verzia: dokumenty/css_lednicke/zmluvy/06_2024/RZ 72024 Obilniny.pdf PDF 326,3 kB