Rámcová zmluva č. 8/2024

Názov: Rámcová zmluva č. 8/2024
Rok: 2024
Predmet: Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
1. zmluvná strana: Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 80/10 020 61 Lednické Rovne
2. zmluvná strana: PEZA, a.s. K cintorínu 47 011 49 Žilina - Bánová
Dátum uzatvorenia: 14.06.2024
Dátum zverejnenia: 14.06.2024
Dátum účinnosti: 15.06.2024
Textová verzia: dokumenty/css_lednicke/zmluvy/06_2024/RZ 82024 Pekárske.pdf PDF 350,89 kB