Ubytovanie

Za ubytovanie v CSS sa považuje užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov, užívanie prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

V CSS sa ubytovanie poskytuje formou celoročného pobytu. Cenu za ubytovanie stanovuje zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj vo Všeobecne záväznom nariadení. Aktuálne VZN o sociálnych službách nájdete tu.

Kapacita CSS je 40 miest.