Uvoľňovanie opatrení

Z dôvodu zlepšenia epidemickej situácie v našom zariadení sú

od 30.12.2022 povolené návštevy.