Rámcová zmluva č. 7/2023 na dodávku čerstvých potravín a trvanlivých potravín

Názov: Rámcová zmluva č. 7/2023 na dodávku čerstvých potravín a trvanlivých potravín
Rok: 2023
Predmet: Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
1. zmluvná strana: Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 80/10 020 61 Lednické Rovne
2. zmluvná strana: PEZA, a.s. K cintorínu 47 011 49 Žilina - Bánová
Dátum uzatvorenia: 13.06.2023
Dátum zverejnenia: 16.06.2023
Dátum účinnosti: 17.06.2023
Textová verzia: dokumenty/css_lednicke/zmluvy/06_2023/RZ 7 2023.pdf PDF 343,99 kB