Vystúpenie detí pri príležitosti Dňa matiek

Termín: 12.5.2023

Miesto konania

CSS Lednické Rovne

Zabezpečuje

MŠ Lednické Rovne

Organizátor

personál CSS