CSS - Lednické Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne

Druh sociálnej služby špecializované zariadenie
Forma pobytová - ročná
Kapacita 36

Sociálne služby


Zoznam čakateľov

  • 1. 51106, Piešťany dátum zaradenia: 31.10.2023
  • 2. 43308, Tuchyňa dátum zaradenia: 20.11.2023
  • 3. 52880, Lednické Rovne dátum zaradenia: 29.2.2024
  • 4. 54644, Horovce dátum zaradenia: 9.4.2024
  • 5. 54687, Lednické Rovne dátum zaradenia: 12.4.2024
  • 6. 55317, Dubnica nad Váhom dátum zaradenia: 28.5.2024
  • 7. 55601, Trenčín dátum zaradenia: 14.6.2024
  • 8. 55910, Trenčianska Teplá dátum zaradenia: 8.7.2024
  • 9. 55990, Tuchyňa dátum zaradenia: 12.7.2024
  • 10. 45585, Milochov dátum zaradenia: 18.7.2024