Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
14.12.2022 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 4/2022 dokumenty/css_lednicke/zmluvy/12_2022/Dodatok č. 1 k RZ č.4_2022.pdf PDF text 202,19 kB
6.10.2022 Kúpna zmluva č. Z202211219_Z dokumenty/css_lednicke/zmluvy/02_2023/Z202211219_Z.pdf PDF text 323,68 kB
6.10.2022 Kúpna zmluva č. Z202211213_Z dokumenty/css_lednicke/zmluvy/02_2023/Z202211213_Z.pdf PDF text 285,72 kB
17.6.2022 Rámcová zmluva č. 6/2022 dokumenty/css_lednicke/zmluvy/08_2022/RZ 6 2022.pdf PDF text 4,96 MB
15.6.2022 Rámcová zmluva č. 5/2022 dokumenty/css_lednicke/zmluvy/08_2022/RZ 5 2022.pdf PDF text 290,61 kB
1.6.2022 Rámcová zmluva č. 4/2022 dokumenty/css_lednicke/zmluvy/08_2022/RZ 4 2022.pdf PDF text 367,4 kB
19.4.2022 Rámcová dohoda č. Z20222918_Z dokumenty/css_lednicke/zmluvy/04_2022/RD - Z20222918 Z.pdf PDF kópia 567,12 kB
29.3.2022 Rámcová zmluva č. 3/2022 dokumenty/css_lednicke/zmluvy/03_2022/RZ 3 2022.pdf PDF text 575,44 kB
29.3.2022 Rámcová zmluva č. 2/2022 dokumenty/css_lednicke/zmluvy/03_2022/RZ 2 2022.pdf PDF text 303,04 kB
22.3.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000507700/8180 dokumenty/css_lednicke/zmluvy/03_2022/Dodatok č.1 k Zmluve o BU 7000507700 8180.pdf PDF text 49,83 kB
22.3.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000507727/8180 dokumenty/css_lednicke/zmluvy/03_2022/Dodatok č. 1 k Zmluve k BU 7000507727 8180.pdf PDF text 49,42 kB
22.3.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000507743/8180 dokumenty/css_lednicke/zmluvy/03_2022/Dodatok č. 1 k Zmluve o BU 7000507743 8180.pdf PDF text 49,59 kB
22.3.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000507751/8180 dokumenty/css_lednicke/zmluvy/03_2022/Dodatok č. 1 k Zmluve o BU 7000507751 8180.pdf PDF text 49,11 kB
22.3.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000507786/8180 dokumenty/css_lednicke/zmluvy/03_2022/Dodatok č. 1 k Zmluve o BU 7000507786 8180.pdf PDF text 49,4 kB
22.3.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000507807/8180 dokumenty/css_lednicke/zmluvy/03_2022/Dodatok č.1 Zmluve o B Ú 70005078078180.pdf PDF text 49,6 kB
28.3.2022 Rámcová zmluva č. 1/2022 dokumenty/css_lednicke/zmluvy/03_2022/RZ 1 2022.pdf PDF text 314,1 kB
23.2.2022 Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy č. 7/2021 na dodanie tovaru zo dňa 8.7.2021 dokumenty/css_lednicke/zmluvy/02_2022/Dohoda o ukončení RZ č. 72021.pdf PDF text 51,88 kB
23.2.2022 Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy č. 6/2021 na dodanie tovaru zo dňa 8.7.2021 dokumenty/css_lednicke/zmluvy/02_2022/Dohoda o ukončení RZ č. 62021.pdf PDF text 52,06 kB
23.2.2022 Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy č. 4/2021 na dodanie tov aru zo dňa 14.06.2021 dokumenty/css_lednicke/zmluvy/02_2022/Dohoda o ukončení RZ č. 42021.pdf PDF text 55,66 kB
21.1.2022 Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1 dokumenty/css_lednicke/zmluvy/01_2022/Dodávka elektriny.pdf PDF text 408,02 kB

Vytlačiť